Prospekt automatisering

Hvordan opprette en kampanje

En guide for å vise hvordan du lett kan opprette en automatisert kampanje

For å opprette en Prospekt automatisert kampanje må du først og fremst ha Prospekt Automatisering appen installert i Redux installasjonen din. Etter dette vil du finne et nytt meny punkt på høyre side ved navnet "Prospekt automatisering"

Redux Enterprise text and image block
Figur 1.0 

Ved å klikke på dette menypunktet vil du ser følgende skjerm:

Figur 1.1

Redux Enterprise image and text block

Her får du en oversikt over kampanjer som allerede er opprettet, ved å klikke på den blå "opprett" knappen kan du planlegge din første kampanje.


Oppsettet av en kampanje

Figur 1.3

 1. Navnet på kampanjen din

 2. Hvilket modus skal kampanjen kjøre i?
  Test - Oppretter og prosesserer alle aktivitetene i kampanjen direkte (uten å vente på forsinkelsen mellom hver aktivitet), produsere ikke e-poster eller rapporter.
  Test i Realtime - Oppretter og prosesserer alle aktivitetene i kampanjen direkte, produsere ikke e-poster eller rapporter.
  Med manuell bekreftelse - kampanjene går som normalt, men eieren av kampanjen må validere alle aktivitetene i kampanjen manuelt.
  Normal - kampanjen går som normalt, og sender alle e-poster og genererer rapporter automatisk (være svært forsiktig med dette moduset, du har faktisk startet kampanjen!)

 3. Faste kostnader for å kjøre denne kampanjen. Du kan også angi variable kostnader og inntekter på hver kampanjeaktivitet. Kostnads- og inntektsstatistikken er inkludert i Kampanje Rapporter.

 4. Velg en ressurs du vil at denne kampanjen skal kjøre på. Dette vil se hvor informasjonen som skal brukes i kampanjen kommer fra, f.eks kundeprospekter, salgsmuligheter, ansatte osv

 5. De genererte arbeidselementene vil være knyttet til partneren som er knyttet til oppføringen. Hvis oppføringen er en partner i seg selv kan du la dette feltet stå tomt. Dette er nyttig for rapporteringsformål, via Kampanje Analyse eller Kampanjeoppfølgingsvisninger.

 6. IKKE ANBEFALT, Hvis satt, vil dette feltet hjelpe segmenter som arbeider i "ingen duplikater" modus for å unngå å velge tilsvarende oppføringer (f.eks kundeprospekter) to ganger. Lignende oppføringer er oppføringer som har samme verdi for dette unike området. F.eks ved å velge "email_from" -feltet for CRM for å unngå å sende den samme kampanjen til samme e-postadresse igjen. Hvis ikke satt, vil "ingen duplikater" segmenter bare unngå å velge den samme oppføringen igjen hvis den kom inn i kampanjen tidligere. Bare lett sammenlignbare felt som tekstfelter, heltall, valg eller enkeltforhold kan benyttes.

 7. Aktiviteter er steg i kampanjen din. Hver aktivitet kan være linket til den neste med en overgang, dette er helt opp til deg. 
  Hver aktivitet har følgende:
  - En valgfri betingelse som stopper kampanjen.
  - En handling som vil bli utført når aktiviteten er aktivert og betingelsene er sanne. (kan være en "Gjør ikke noe" aktivitet)
  - Et start flagg

 8. Disse to knappene kan brukes til hvordan du ønsker å se kampanjen. Om du klikker på ikonet til høyre  vil du ha muligheten til å se en visualisering av kampanjen din (se figur 1.4)

 9. Hvilket stadie kampanjen din er i

 10. Start kampanjen din når du er klar

 11. Knapper til dypere informasjon om kampanjen din1 Star 2 Star 3 Star 4 Star 5 Star